Alltomfrontline
Facebook
Fästing

Fästingar

Antalet fästingburna sjukdomar i Europa ökar. De senaste 20 årens globala transport av husdjur och ett generellt varmare klimat har en viktig del i denna utveckling. Eftersom fästingen kan leva i upp till 3 år och suger blod i flera stadier av sin utveckling så är risken stor att smittor överförs från ett värddjur till ett annat. Detta gör fästingen till världens näst värsta smittspridare, endast överlägsen av malariamyggan.

Ixodes ricinus är den vanligaste fästingen i Europa.

Fästingen är världens näst största spridare av smittsamma sjukdomar.

LÄR DIG KÄNNA IGEN DINA FÄSTINGAR

Vanlig fästing Den traditionella – Vanlig fästing
Den vanliga fästingen föredrar miljön i skogar och hög vegetation där det är en högre luftfuktighet. Den vanliga fästingen känner man igen på kroppens mörka färger och ryggens mörka, runda form. Den vanliga fästingen kan bära på bakterien borrelia.
Brokiga hundfästingenDen nya – Brokiga hundfästingen
Den brokiga hundfästingen kan man känna igen på dess mönster av ljusa teckningar på kroppen. Den brokiga hundfästingen är större än den vanliga fästingen och kan bära på parasiten Babesia canis som också kallas för hundmalaria.

Fästingen trivs bäst i områden med hög vegetation och kan växa till 200 gånger sin vikt

Högsäsongen för de vanligaste fästingarna är
MARS TILL OKTOBER
men det är ofta stora regionala skillnader då allt beror på vegetation, luftfuktighet, förekomsten av värddjur och temperatur. De trivs bäst i mer än 75% luftfuktighet och i temperaturer mellan 7 till 30 grader, men kan överleva i ner till 5 minusgrader.
Fästingens livscykel

FÄSTINGENS LIVSCYKEL

ÄGG
Den vuxna honan lägger upp till 4000 ägg på marken i en fuktig vegetation och dör sedan. Äggen kläcks efter 1-3 månader.

LARVER
Larven väntar på ett värddjur att suga blod av. En blodmåltid kan vara några dagar eller upp till en vecka om den lämnas ostörd.

NYMF
Nymfen behöver blod för att fortsätta sin utveckling. Den har inga ögon men kan känna värmen och koldioxidutsöndringen från sina offer. När nymfen ätit färdigt väntar den i gräset på att växa till sig och bli en vuxen fästing.

VUXEN FÄSTING

Fästingen är nu könsmogen. Honan parar sig och söker efter ett nytt värddjur för att få sin sista blodmåltid. Utan blodet kan honan inte lägga några ägg.

SÅ BEHANDLAR MAN MOT FÄSTINGAR


Frontline Comp
Så fort de första fästingarna upptäcks är det dags att börja behandla. Frontline verkar mot fästingar i upp till 4 veckor på hundar och 2 veckor på katter. Tänk dock på att inte behandla oftare än var fjärde vecka.

Behandla mot fästingar

SJUKDOMAR SOM KAN ÖVERFÖRAS FRÅN FÄSTINGAR

Borrelia
Orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi och överförs främst av fästingen Ixodes ricinus. Några symtom på borrelia är feber, inappetens, slöhet och vandrande hälta. Sjukdomen är ovanlig – färre än 5 % av de hundar som är positiva för borrelia antikroppar utvecklar sjukdomen, och den har ännu inte diagnostiserats på katt.
Anaplasmos
Utbrett över hela Europa och kallas även "fästingfeber". Anaplasmos ger förkylningsliknande symtom som ledvärk och feber.

TBE (Tick Borne Encephalitis)
Fästingöverfört virus som ger hjärnhinneinflammation-liknande symtom hos människor. Det finns några fall hos hundar också med symtom som hög feber, nedstämdhet, kräkningar och kan i vissa fall orsaka dödsfall.

SÅ TAR DU BORT FÄSTINGAR FRÅN DITT HUSDJUR

Här under hittar du en komplett guide till hur du tar bort en fästing från din hund eller katt. Det är viktigt att ta bort den snabbt efter att den upptäckts i pälsen, eftersom fästingar kan smitta med farliga sjukdomar.

Det kan vara bra att ha en del hjälpmedel på plats innan du tar bort fästingen. Hjälpmedlen är följande: Fästingborttagare

Köp här!Se instruktionsfilm
Steg 1: Lugna ditt husdjur och håll det under kontroll

När du är redo att ta bort fästingen från din hund eller katt är det mycket viktigt att ditt husdjur är lugnt och avslappnat. De kan lätt känna på sig att något är på väg att hända och bli nervösa. Låt därför hunden eller katten vänja sig vid fästingbortagaren och att den rör vid deras päls och bete dig som att det är en helt vanligt dag med lite kli.

Är det så att hunden inte kan hålla sig stilla kan det vara bra om ni är två personer där en lugnar och håller hunden still medan den andra tar bort fästingen.

Steg 2: Ta din fästingborttagare och ta bort fästingen med två enkla steg

  • Dela pälsen runt fästingen så att du lätt kan komma åt den.
  • Skjut in fästingborttagaren mot huden och tag i fästingen så att du har ett bra grepp och rotera sakta medsols samtidigt som du drar försiktigt.

Försök att få ut hela fästingen, men om en del blir kvar i huden kan du låta det vara. Kroppen stöter oftast bort den själv.

Steg 3: Döda fästingen
Du kan döda fästingen genom att lägga den i en behållare med hushållssprit eller desinfektionssprit eller helt enkelt kasta den i toaletten och spola.

Steg 4: Rengör området där fästingen satt
Här behöver du klorhexidin för att göra rent där fästingen satt. Använd aldrig sprit eller liknande.

Steg 5: Belöna ditt husdjur
Se till att belöna ditt husdjur med godis och kärlek när fästingen är borttagen för att associera upplevelsen med någonting positivt.

Steg 6: Håll ett öga på såret
Håll sen koll på såret över ett par dagar så att det inte blir rött eller svullet. Det kan vara ett sjukdomstecken.

Vi hoppas att våra tips och råd hjälper dig nästa gång ditt husdjur får en fästing!

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Box 467 | SE-201 24 Malmö | Tel. +45 39 15 88 88 | AH.nordics@boehringer-ingelheim.com | Sidkarta
Boehringer Ingelheim