Alltomfrontline
Facebook

PARASITER - FARLIGA GÄSTER

Parasiter är inte bara besvärande för din hund eller katt, de kan även föra med sig allvarliga sjukdomar. Fästingar kan till exempel ge upphov till ”hundmalaria”, borrelia och fästingfeber, loppor kan leda till allergi och bandmask och löss kan leda till inflammation och sårbildning. Det finns alltså goda skäl till att välja ett snabbverkande parasitmedel.
Fästingar

FÄSTINGAR

Antalet fästingburna sjukdomar i Europa ökar. Eftersom fästingen kan leva i upp till 3 år och suger blod i flera stadier av sin utveckling så är risken stor att smittor överförs från ett värddjur till ett annat. Detta gör fästingen till världens näst värsta smittspridare, endast överlägsen av malariamyggan.
Läs mer
Löss

LÖSS

Löss irriterar både hund och katt och smittar vid direkt kontakt. Om djuren får löss så sker det oftast på vinterhalvåret. Lössen är brungula och cirka 1 - 2,5 mm långa med ägg som klistrar sig fast i pälsen. De rör sig långsamt och trivs bäst i ansiktet eller på halsen där hunden och katten inte kommer åt.
Läs mer
Loppor

LOPPOR

Milda vintrar, varma somrar och välisolerade hus med centralvärme gör att lopporna trivs året om. Lopporna är cirka 1–3 mm långa och sätter sig gärna på djurets ländrygg. De är orangebruna i färgen och har långa bakben som de använder för att hoppa. En honloppa kan lägga 50 ägg om dagen i katt- eller hundpälsen och när hunden eller katten får loppor, får även hemmet det.
Läs mer

SKYDDAR BÅDE
HUND OCH KATT

Lär dig hur våra droppar stoppar fästingar, loppor och löss. Läs mer

Frontline

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Box 467 | SE-201 24 Malmö | Tel. +45 39 15 88 88 | AH.nordics@boehringer-ingelheim.com | Sidkarta
Boehringer Ingelheim