Alltomfrontline
Facebook
Lus

LÖSS

Löss irriterar både hund och katt och smittar vid direkt kontakt. Om djuren får löss så sker det oftast på vinterhalvåret. Lössen är mycket artspecifika och varje djurart har också en egen lusart. En hundlus sprider sig därmed inte till katt och vice versa. Människor kan därför inte heller angripas av löss från hund eller katt. Lössen är brungula och cirka 1 - 2,5 mm långa med ägg som klistrar sig fast i pälsen. De rör sig långsamt och trivs bäst i ansiktet eller på halsen där hunden och katten inte kommer åt.

Lössen lever hela sina liv på samma värddjur. Vissa hundar och katter reagerar inte på dem medan andra kan få klåda, kala fläckar i pälsen eller sår.

LUSENS LIVSCYKEL

ÄGG
Lusen lägger 200-300 ägg. Lusens ägg klistras fast på värddjuret och ser ut om små vit-gula bananer.

NYMF
Ägget blir en nymf.

VUXEN LUS
Efter 3-4 veckor har äggen blivit vuxna löss. Lössen spenderar hela sina liv på samma djur och är lätta att upptäcka i pälsen.
Lusens livscykel

SÅ BEHANDLAR MAN MOT LÖSS

Löss är relativt ovanliga men förekommer oftast på vinterhalvåret. Löss kan drabba både hund och katt men är lätta att behandla mot. Om hunden eller katten har fått löss så fungerar alla Frontlines produkter mot dessa.

Frontline Comp
För att bli av med lössen så rekommenderas det att man behandlar alla hundar och katter i huset med Frontline 2 gånger med 4 veckors mellanrum.

Behandling av löss
Katt

SJUKDOMAR SOM KAN ÖVERFÖRAS FRÅN LÖSS

Löss sprider inga direkta sjukdomar eftersom de sitter på ett och samma värddjur hela sina liv. Men de kan ändå orsaka många problem för hunden och katten. Vissa husdjur reagerar inte på dem medan andra kan få klåda, kala fläckar i pälsen, hudinflammationer eller sår.
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S | Box 467 | SE-201 24 Malmö | Tel. 040 23 34 00 | AH.nordics@boehringer-ingelheim.com | Sidkarta
Boehringer Ingelheim